V200 TG 強化玻璃中直立式機殼 V200 TG 強化玻璃中直立式機殼 V200 TG 強化玻璃中直立式機殼 V200 TG 強化玻璃中直立式機殼 V200 TG 強化玻璃中直立式機殼 V200 TG 強化玻璃中直立式機殼
V200 TG 強化玻璃中直立式機殼

V200 TG 強化玻璃中直立式機殼

缺貨
型號
CA-1K8-00M1WN-00
NT$1,690.00
V200強化玻璃中直立式機殼,內建後方一顆120mm標準型風扇,並支援至ATX主機板
 
 • 圖片僅供參考
 •  
 
 
 
 
優異擴充性和通風設計
V200 TG的設計除了賦予它價格上的高度市場競爭力外,也同時擁有足夠的內部擴充性。可容納長160mm 塔式CPU散熱器、顯示卡長度至320mm,電源供應器長度200mm的安裝空間(不含硬碟支架)。散熱支援部分,除了內建後方一顆標準型120mm風扇,前方最大可支援至三顆120mm風扇,上方兩顆140mm風扇和後方一顆120mm風扇,為遊戲玩家提供理想的系統解決方案。
 • 120mm
 • 140mm
 • 120mm
 • 140mm
 • 240mm
 • 280mm
 • 360mm
 
 
 
 
 
更多信息
型號 CA-1K8-00M1WN-00
系列 鋼粹 V系列
機種 V200 TG

───────────────
(2020 Version)
V200 TG
機型 Middle tower
尺寸 (高*寬*深) 446 x 204 x 439 mm
(17.6 x 8.3 x 17.3 inch)

───────────────
(2020 Version)
447 x 217 x 432 mm
(17.6 x 8.54 x 17 inch)

重量 6.5 kg / 14.33 lb

───────────────
(2020 Version)
6.06 kg / 13.36 lb
側窗 4mm Tempered Glass x 1
顏色 Exterior & Interior : Black
材質 SPCC
散熱系統 Rear (exhaust) :
120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16dBA)
儲存裝置
-Accessible
-Hidden

3 x 2.5“
2 x 3.5”

───────────────
(2020 Version)

2 x 3.5” or 2 x 2.5“
2 x 2.5”
PCI 插槽 7
適用主機板 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX)
I/O 連接埠 USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1, R Button x 1
電源供應器 Standard PS2 PSU (optional)
風扇支援 Front:
3 x 120mm, 2 x 140mm
Top:
2 x 120mm, 2 x 140mm
Rear:
1 x 120mm
水冷排支援 Front: 1 x 240mm, 1 x 280mm
Rear: 1 x 120mm

───────────────
(2020 Version)
Front: 1 x 360mm, 1 x 280mm
Top: 1 x 240mm,
Rear: 1 x 120mm

備註 CPU cooler height limitation: 160mm
VGA length limitation: 380mm
PSU length limitation: 170mm

───────────────
(2020 Version)
CPU cooler height limitation: 160mm
VGA length limitation: 320mm
PSU length limitation:
160mm (With HDD Rack)
200mm (Without HDD Rack)

使用手冊

 • 檔名
 • 描述
 • 尺寸
 • Version
 • Release Date