V200 TG 強化玻璃中直立式機殼 V200 TG 強化玻璃中直立式機殼 V200 TG 強化玻璃中直立式機殼 V200 TG 強化玻璃中直立式機殼 V200 TG 強化玻璃中直立式機殼 V200 TG 強化玻璃中直立式機殼
V200 TG 強化玻璃中直立式機殼

V200 TG 強化玻璃中直立式機殼

現貨
型號
CA-1K8-00M1WN-00
NT$1,690.00
ATX強化玻璃直立式機殼搭配一個12公分風扇。


*此圖僅供參考。
*內建一個12公分風扇。

*此圖僅供參考。
*內建一個12公分風扇。

*此圖僅供參考。
*內建一個12公分風扇。

更多信息
型號 CA-1K8-00M1WN-00
系列 V系列
機種 V200 TG

V200 TG (2020 Version)
機型 Middle tower
尺寸 (高*寬*深) 446 x 204 x 439 mm
(17.6 x 8.3 x 17.3 inch)

447 x 217 x 432 mm
(17.6 x 8.54 x 17 inch)

Net Weight 6.5 kg / 14.33 lb

6.06 kg / 13.36 lb
側窗 4mm Tempered Glass x 1
顏色 Exterior & Interior : Black
材質 SPCC
散熱系統 Rear (exhaust) :
120 x 120 x 25 mm fan (1000rpm, 16dBA)
儲存裝置
-Accessible
-Hidden

3 x 2.5“
2 x 3.5”


2 x 3.5” or 2 x 2.5“
2 x 2.5”
PCI 插槽 7
適用主機板 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX)
I/O 連接埠 USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1, R Button x 1
電源供應器 Standard PS2 PSU (optional)
風扇支援 Front:
3 x 120mm, 2 x 140mm
Top:
2 x 120mm, 2 x 140mm
Rear:
1 x 120mm
水冷排支援 Front: 1 x 240mm, 1 x 280mm
Rear: 1 x 120mm

Front: 1 x 360mm, 1 x 280mm
Top: 1 x 240mm,
Rear: 1 x 120mm

備註 CPU cooler height limitation: 160mm
VGA length limitation: 380mm
PSU length limitation: 170mm

CPU cooler height limitation: 160mm
VGA length limitation: 320mm
PSU length limitation:
160mm (With HDD Rack)
200mm (Without HDD Rack)

使用手冊

  • 檔名
  • 描述
  • 尺寸
  • Version
  • Release Date