P/N: GC-XCF-BBLFDL-01
TT Gaming > Gaming Chair > X COMFORT 空氣系列 專業電競椅
設計 產品照片 規格
 

特色

獨特扇葉設計 – 可輸出比一般風扇多兩倍的風量